– Ja
– Altså de som er lett utviklingshemmet?
– Ja. Og jeg ble veldig sjokkert og helt satt ut av at hun kunne si noe sånt om datteren min.

– Kan ikke gjøre annet enn å beklage


Leder ved Habiliteringsavdelingen ved Sykehuset Innlandet, Wenche Røkke, beklager overfor moren.

– Hvis moren har blitt møtt med det utsagnet, så kan jeg ikke annet enn å beklage det.

– Moren ble helt sjokkert?

– Ja. Jeg kan ikke gjøre annet enn å beklage og det er ikke et begrep vi har i vår dagligtale her.

Men TV 2 viser lederen ved Habiliteringstjenesten ved Sykehuset Innlandet en nettartikkel fra 2015. Der skriver tidligere ansatte i tjenesten hva de sier til unge med utviklingshemming eller lærevansker når de holder kurs. Og de bruker ordet sterilisering:

Utdrag fra SOR– rapport 4/2015

Å operere seg heter sterilisering, og det er gratis for utviklingshemmede i Norge (5). Vi kjenner ingen med utviklingshemning som har fått beholde barnet etter at det er født. Barnevernet har en egen lov som tar vare på barnets rettigheter, og det blir for vanskelig for utviklingshemmede å ta vare på barn. Derfor hjelper barnevernet barna, slik at de bor hos noen som kan ta godt vare på dem (10).

– Vi må stå for innholdet

Lederen ved Habiliteringsavdelingen sier hun står inne for rådene som blir beskrevet.
– Jeg tenker at det er basert på erfaringer og et faglig fundamentert grunnlag.
– Er du enig i at det er diskriminerende?
– Jeg kan være enig i at formuleringer kan tolkes diskriminerende men vi må stå for innholdet. Vi anbefaler ikke utviklingshemmede å få barn, sier Wenche Røkke.
Tonje flyktet til Sverige da barnevernet fikk bekymringsmelding på grunn av diagnosen lett utviklingshemmet, en diagnose psykologspesialist Ester Solberg nå med stor sannsynlighet sier er feil. Og barnevernet i Sverige har nå konkludert med at hun er en god mor. TV 2 har også avdekket at en IQ test brukt på flere tusen unge fra 2003 til 2009, hadde svakheter som kan ha gitt feildiagnoser.

– Anbefaler dem ikke å få barn

Lederen i Habiliteringstjenesten ved Sykehuset Innlandet sier de også gir helt klare anbefalinger til lett utviklingshemmede.
– Det er det jeg sier. Vi anbefaler dem ikke å få barn.
TV 2 har også vært i Sverige. Der mener de utviklingshemmede alltid trenger støtte om de velger å bli foreldre. Dette gir de råd ut fra, og de er tydelige på at en god del ikke kan klare oppgaven, Men de setter inn tilpasset hjelp. Og vi møtte to lett utviklingshemmede som har barn og mener de er kjempegode mødre.
– Det er klart. Absolutt. Hvorfor skulle vi ikke være det. Med rett hjelp er alt mulig, sier Eleonor Belin, som har en sønn som nå er 17 år.

– Handler om en del pasienter som ikke alltid er like godt rusta

Leder for Habiliteringstjenesten, Wenche Røkke, vil ikke kommentere TV2s reportasje fra Sverige, men holde seg til norske forhold.
– Vi kan ikke beslutte noe som helst eller pålegge noen noe. Vi kommer med våre anbefalinger ut fra vårt faglige ståsted, sier hun.
– Ja, hvilket ståsted er det?
– Da tenker jeg å ha barneperspektivet. Det handler om en del pasienter som ikke alltid er like godt rusta til å ta hånd om alle sine egne behov. Og vi kan være skeptiske til hvorvidt de vil klare å ta hånd om et barn.
I følge menneskerettighetene har utviklingshemmede rett til å velge å stifte familie og få barn. Det står i konvensjoner Norge har skrevet under, blant annet konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
– Innrømmer du at rådene dere gir er i strid med menneskerettighetene?
**************************************