пятница, 30 сентября 2016 г.

ТЕПЕРЬ Я БУДУ АННА....

Ты живешь в Норвегии и тебе уже 6 лет? Меняй пол. Новый закон в Норвегии. Видео


A new law in Norway means children as young as 6 years old can choose their gender.


Until July, Norway was one of 32 European countries that required people to undergo irreversible sterilization before their gender change would be legally recognized.


Ten-year-old Anna Thulin-Myge is one of nine children who have taken advantage of the new measure. It allows Norwegian children to self-identify as male or female with their parents' consent.


"In some weeks, I'm going to have a new passport and then it's going to say 'F.' My name will be Anna, and that's going to be great," the transgender child said.


"I think it's a beautiful thing that Norway can finally recognize her as the girl she actually feels she is," Siri Oline Myge, Anna's mother, said.


So far, Norway has not refused a single gender reassignment application for an adult or child. There is no requirement for surgical or psychological intervention or approval.


Legal officials say the process is simple: applicants just go online and fill out a form.

вторник, 27 сентября 2016 г.

НОРВЕГИЯ ЗАПРЕТИЛА ПРАВОЗАЩИТНИКУ РАБОТАТЬ

- Его страница на фейсбуке (может быть заблокирована после суда в Бергене)
- ю-тюб 
- заявление в поддержку юриста


14138731_10153672874336875_1207469514649300437_o

Преследование норвежскими властями правозащитника Мариуса Ряйкероса, занимавшегося в том числе делами покалеченных барневерном судеб детей, на данный момент окончилось победой "демократической" системы Норвегии. Он прекращает заниматься правозащитной деятельностью в НОРВЕГИИ, так как считает, что здесь уже нет такой возможности для него, и остается в работе только не международном уровне. На фейсбуке мы его не увидим.


Marius Reikerås Vi er mange som støtter deg...
Kunngjøring.
Jeg er,som alle andre,i min fulle rett til å påberope meg mine grunnleggende menneskeretter.
Den dagen disse rettene forblir illusoriske,har vi alle tapt. Og det må aldri skje.
Jeg legger ikke skjul på at jeg er i en omfattende "menneskerettskrig" mot norske myndigheter, og da særlig politi og rettssystemet i Bergen.
Jeg forventer ingenting annet,enn at de rettigheter du selv påberoper deg, også gjelder for meg.
Jeg er nylig ankommet fra Wien,og hvor jeg har forstått at Bergen tingrett har dømt meg for "ulovlig menneskerettsvirksomhet".
Da jeg ikke selv var til stede under rettssaken, er det litt vanskelig å danne det nøyaktige bildet.
Men, da jurister, som meg, etter loven har rett til å drive rettshjelpsvirksomhet, jf dmstl § 218, 2.ledd, 1.punktum, så må det bero på at staten mener jeg driver det som heter "stadig" rettshjelspvirlsomhet.
Og her kommer paradokset, siden du er venn eller følger meg på sosiale medier, så er antallet følgere jeg har, i følge myndighetene, så omfattende at de mener jeg må straffes for det.
Men alle vet at det myndighetene egentlig vil, er å ha meg så langt unna som mulig.
Det er der skoen trykker, og det lever jeg godt med.
Kan ikke bare myndighetene si det som det er?
De vil ikke at jeg utfører mitt menneskerettsarbeid i Norge.
Enda mer synlig blir dette, når både Europarådet, Europaparlamentet, og Den Europeiske Menneskerettsdomstolen verdsetter det arbeidet jeg gjør.
Tenke seg: God nok for å føre saker for EMD,men ikke selv for de laveste rettsinstanser i Norge.
Med tanke på at jeg har lest over 3000 dommer fra EMD de siste 15 år, så har jeg da litt kunnskap å komme med.
Men det vil selvsagt ikke norske myndigheter ha noe av.
Som sagt:Jeg forventer ingenting annet enn at mine menneskeretter, respekteres på samme måte som dine.
Og dommen fra Bergen tingrett, som jeg altså ikke fikk være tilstede i, vil selvsagt bli anket.
Og da er dommen ikke rettskraftig.
Men denne evigvarende traksseringsproseesen som jeg har levd under fra det bergenske horroregimet, nå snart på 10- året, tar på kropp og sjel.
Jeg er bare et mennenske jeg også ,og min største personlige gevinst er faktisk at jeg er i live i dag.
Jeg er akkurat som alle andre som opplever krenkelsestyranniet på kroppen.
Det er en kamp,hver dag,for å holde seg noenlunde i oppreist stilling.
De vanvittige meneskerettsbrudd som den norsk stat påfører sin egen befolkning, har gjort at jeg,og mange med meg, er i en menneskerettskrig mot vår egen stat.
Den kampen er vi alle i vår fulle rett til å kjempe.
Jeg har,som du kanskje har skjønt, vært mye i utlandet det siste året.
Ikke for moro skyld,men for å skrike ut om det som foregår av krenkelser i Norge.
Og nå vil jeg heve stemmen. Ved å forsette kampen, men mer inn i det internasjonale markedet.
Jeg konstaterer at den norske stat gjør hva den kan for å kneble meg her hjemme, så derfor skal jeg gi den norske stat den midlertidig glede, ved at jeg,på ubestemt tid,legger ned mitt menneskerettsarbeid i Norge.
Det betyr at med denne kunngjøringen,så slutter å skrive om menneskerettene på Facebook.
Kall det gjerne en protest-markering,men det er like fullt å adlyde den norske stat sitt krav om at jeg må slutte i Norge.
Men det betyr ikke at jeg slutter kampen.Snarere tvert om.
Jeg vil nå reorganisere meg,og fortsette kampen fra utlandet.
Hvor i utlandet vet jeg ikke enda,men det skal jeg ta i samråd med mine kontakter.
Og så vil jeg be om ytterligere støtte fra Europarådet,Europaparlamentet og Den Eurorpeiske Menneskerettsdomstol, slik at de kan gi meg den nødvendige beskyttelse til å kunne fortsette mitt arbeide.
Når denne støtten er ytterligere formalisert ,kan det hende jeg dukker opp igjen.
Men ikke før denne støtten er av slik art, at norske myndigheter ikle kan utøve ytterligere terror mot meg og min familie.
Jeg har også barn og familie å ta hensyn til.
Så fra dette øyeblikk slutter jeg å formidle menneskerettskunnskap på dette medium, all den tid dette brukes mot meg av de samme myndigheter.
Fredag kveld ga jeg en tale i Wien,som forteller mye om hva jeg mener ,se under.
Så selv om ikke jeg blir synlig her på en stund,vit at jeg skal gjøre,mer enn noen gang, alt jeg kan for å bekjempe Norges forbrytelser mot menneskeheten.
Og jeg har en innstendig bønn,om at du fortsetter din kamp med full styrke.
Vi kan ikke leve i et samfunn som ødelegger ti tusenvis av menesker,bare for at andre skal profitere på andres ulykke.
Så lykke til i din videre kamp.
PS: Selv om jeg blir borte på ubestemt tid, vil jeg ikke deaktivere kontoen min her på Facebook. Og jeg vil følge med fra utsiden, på den menneskerettskamp som foregår.
**************************************************************************
BA FJERNET KOMMENTARFELTET ETTER AT :Kirsten Leikny Femundsenden har kommentert 'Eksadvokat dømt for ulovlig jobbing ':
«Jeg er sjokkert over hva journalist Linda Nilsen i Bergensavisen skriver. Har aldri avisen hørt om "vær varsom plakaten"? .... Hadde ikke saken vært så trist og ødeleggende, både for Reikerås og tilliten til norske domstoler, så er Jo dette svineriet som et eventyr fra molboland. - Det meste er feil her. - HVORFOR?..... Trolig for å dekke alle løgnene som ble presentert i Bergen tingrett.. Jeg skal ikke gi meg ut på å korrigere alt, men tar noen punkter.
1) Tilsynsrådet for advokatvirksomhet burde feie for egen dør. DET er nemlig Tilsynsrådet, som har gort noe straffbart...... de har fratatt en advokat tittelen under særdeles skjerpende omstendigheter....basert på LØGN. Dette ble til overmål bekreftet da Reikerås ble frifunnet i 2013. Nå skriver vi 2016 og fortsatt har ikke Tilsynsrådet tilbakelevert lisensen.
2) Retten må ha glemt å sjekke opplysninge, denne pensjonisten kom med. Han hevder å ha betalt Reikerås disse pengene og må ha glemt et par vesentlige ting..... Dette siden Reikerås, uheldigvis, - for retten, har kvittering på hvor stor summen var, som han fikk og hva han betalte videre i rettsgebyr. Et rettsgebyr som måtte betales, siden Reikerås hadde mistet sin bevilling feilaktig i 2009.
3) Dette forteller at pensjonisten VISSTE at Reikerås IKKE titulerte seg som advokat. Kopi av korrwspondansen sier da også at Reikerås titulerte seg som menneskerettsjurist - altså IKKE advokat.
4) Det må betegnes som MEGET spesielt, at kommuneadvokaten i Fjell har klaget på Reikerås, siden kommuneadvokaten ble tatt "med buksene nede" av Reikerås. Fjell kommune utenfor Bergen burde kanskje enten lære opp advokaten sin eller skaffe en ny.
5) Minner om myndighetenes bruk av fiktive postkasseselskap i den ufine og løgnaktige kampen mot Reikerås, sin rettferdighets- og menneskerettskamp.
6) Domstolen må ha uorden i dokumentene sine, da de avholder hovedforhandlinger uten å innkalle den saksøkte til møtet, for så å hevde at Reikerås ille har møtt. Si meg, har Bergen tingrett gått aldeles av skinnene? Er dette en ny måte for staten å tjene inn ekstra penger på.....
Alle saker som går uten at tiltalte har fått beskjed, vil trolig bli anket. Dette er en katastrofe for norsk rettssikkerhet. Nå vil jeg anmode at hver eneste sjel med en smule samvittighet og rettferdighetssans reiser seg mot de krenkelsene som Reikerås utsettes for og som gjelder oss alle ! Spørsmålet er KUN hvem som er den neste. »

Eksadvokat dømt for ulovlig jobbing

Marius Reikerås (44) er dømt for brudd på domstolloven. Han ble frattatt advokatbevillingen i 2009. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Arkivfoto: Jan Gunnar Kolstad
*********************************************************************************


вторник, 23 августа 2016 г.


ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД

использовали сотрудники детского сада для того, чтобы родители согласились на психическое обследование ребенка в детско-юношесской психиатрической клинике, BUP, созданной вроде как с хорошей целью, "barnets beste", предоставить детям и подростках психологическую помощь, в случае чего...

batch_IMG_9288 - Version 2

Из закона следует, что только врач или сотрудник барневерн может послать ребенка на досмотр к психиатру. Det er kun lege eller leder for barneverntjenesten eller sosialtjenesten som kan henvise til BUP.

Но сотрудники детского сада решили упростить дело, им не понравилась одна семейка, и они предложили главе семейства сделать выбор: или отправить ребенка на досмотр или они составляют кляузу в барневерн. Что, в общем-то, для них одно и то же. Папа отказался отправлять ребенка куда бы то ни было, и добрые тёти из детского сада сделали донос в барневерн. Но формулировка их новой кляузы была не в том, что папа отрицает психические отклонения у его ребенка, а о том, что ребенок, якобы, имеет разные ситуации между ним, детьми и взрослыми в этом конкретном саду.

Ни родители, ни близкие не признали своего ребенка в этом рапорте "педагогов". А мать вообще в недоумении - что привязались к ребенку, который вообще заканчивает с детским садом и  отправляется в школу?
– Jeg har alltid følt på meg at de ikke liker oss, og at de har personforfulgt oss i en årrekke, sier kvinnen til Standpunktet.
- Я всегда чувствовала, что нас недолюбливают..... - говорит женщина...– Jeg ble dratt til siden av en av barnehagens mest fremstående personer, sier barnefaren, som ikke lenger bor sammen med barna og moren. – Hun sa barnehagen ikke likte vårt standpunkt i forhold til et forslag om innleggelse fra barnevernet, og at vi derfor skulle få litt mer tid på oss til å tenke oss om, før de eventuelt ville sende ny bekymringsmelding for å tvinge gjennom sin vilje, sier barnefaren. – Jeg oppfattet det helt klart som en trussel om å sende meldingen til barnevernet, dersom vi ikke gikk med på en innleggelse, fortsetter han.

Foreldreparet nektet likevel å gi etter for press, og sto hardnakket på sin rett til å nekte dette. Barnehagen sendte derfor ny bekymringsmelding, men av en helt annen karakter enn forventet. Bekymringen gikk nemlig ut på en spesifikk situasjon som angivelig skulle ha oppstått mellom det aktuelle barnet, de andre barna, og de voksne barnepasserne i barnehagen, i selve barnehagen.

пятница, 19 августа 2016 г.

Норвежка отправилась на лечение в Москву

норвежска выбрала лечение в Москве. рассеянный склероз не входит в программу государственного стандартного лечения, кроме того трансплантация стволовых клеток делается только "самым больным" из больных и то безумная очередь. чтобы сделать трансплантацию стволовых клеток за рубежом, надо заплатить от пол-миллиона норв крон до 1,3 млн. 13 человек в Норвегии получили помощь за последние годы из около 10 000 пораженных этой болезнью, около 100 - отправились на лечение за границу.

Грыжа не оперируется, за свой счет стоит около 200 тысяч крон, капсулит - сам пройдет, остеохондроз вообще не болезнь... медицина фантастическая!

четверг, 18 августа 2016 г.

Как и в любой другой стране - лучше промолчать:

Kritiserte barnevernet – fekk sparken - критиковал барневерн - уволен

Stein Mortensbakke og kona får ikkje lenger vere besøksheim for to små barn. Årsak: Stein Mortensbakke har krisert barnevernet i Naustdal.

Stein MortensbakkeStein MortensbakkeStein MortensbakkeStein MortensbakkeСотрудник барневерн уволен после критики барневерн, получил письмо, что он не соответствует их представлению о социальном работнике. Статья на каком-то диалекте, труднопереводимом, но смысл именно такой. Стейн Мортенсбакке курировал двух детей в "доме посещений".... каждый раз узнаЮ что-то новенькое.. Нет в Норвегии детских домов, но есть Институты, где держат детей, есть фоштэ-родители, которые берут детей, чтобы поиграться, а потом отправить в другую семью, ну, вот еще какие-то дома посещений. Этот Стейн с женой написали члену совета в Наустад свое отношение к делу по норвежско-румынской семье, у которой отобрали 5 детей. Ну и получил... "Alle skal få", есть такая поговорка в Норвегии. Когда у этого Члена, который, видимо, и донес, спросили, уволен товарисЧ за критику?.... это профессионально - увольнять за критику?... Член тупо отвечал: мы сделали оценку этого поступка, мы исходим из "что лучше для детей" - Barnets beste. .. Другой вопрос: разве будет лучше, что тех подопечных детей теперь отправят в незнакомое место, к незнакомым людям..... "мы делаем barnets beste---"..... Так много подобных чиновников в Норвегии, которые мне напоминают историю - отец поубивал своих дочерей, на суде сказал: я из спас от насильников, которые могли бы их изнасиловать...


– Vi jobbar for barna sitt beste
– Men er det profesjonelt å seie opp avtalen med Mortensbakke fordi han kritiserer barnevernet i Naustdal?
– Vi har gjort ei vurdering av det.
– Men er det profesjonelt av dykk?
– Vi har gjort ei vurdering av det.
– Blir ikkje Mortensbakke straffa her fordi han har vore kritisk mot barnevernet?
– Naustdal kommune har i mange samanhengar fått kritikk for utøvinga vår i barnevernssaker. Men vi jobbar heile tida for barna sitt beste.
– Men er det til barna sitt beste at barna må over i ein ny besøksheim der alt er nytt og ukjent for barna?
– Som sagt så har vi gjort ei vurdering og dette står vi bak.

nrk
*********************************************************************************************************************

суббота, 13 августа 2016 г.


Берн Нистад: В Норвегии оккупационная властьПочему в Норвегии невозможно упомянуть имя Владимира Путина в позитивном ключе? Каково отношение к России? Известный европейский историк, доктор наук Берн Нистад рассказал о политическом климате Норвегии, о лицемерии и двуличии властей, об отсутствии многих элементарных свобод и об участии страны в действиях НАТО в разных странах. Норвежцы не изменились со времен Ибсена, а пьеса "Враг народа" не потеряла актуальности и в XXI веке.


— Знаменитый советский историк Михаил Покровский как-то упрекал своих оппонентов, что для них история — это политика, опрокинутая в прошлое. А как вы относитесь к такому подходу?

— Я согласен, история — это политика. Наверное, так — всегда и везде.

— Отношения между Россией и скандинавскими странами больше зависят от истории или от нынешней обстановки?
— Сейчас эти отношения достаточно плохие. Я считаю, что это связано с историей, но не думаю, что история так важна. Больше это связано с современностью. Наши СМИ постоянно утверждают, что Путин — агрессор, Россия — опасная страна. Это связано с ситуацией на Украине. Нынешние отношения определяются современной ситуацией в мире.

— Вы написали очень интересную диссертацию про идеологию Владимира Ленина и революционера-народника Петра Ткачева. Но за взгляды на современность вас уволили из университета Осло, это правда?

— Да, это правда. У нас все политики — глобалисты, все СМИ поддерживают глобалистов. Сегодня путинская Россия — это вызов или даже угроза для них. Поэтому они постоянно утверждают, что он — диктатор, опасный человек и т. д. А я попробовал говорить что-то другое, и они меня просто уволили. Для наших политиков очень важно, чтобы люди в Норвегии и на всем Западе не узнали правду о России, о Путине. Это значит, что критиковать наши власти опасно. Люди это уже отлично понимают. Наше государственное телевидение — сплошная пропаганда. У меня нет телевизора. Я читаю новости на компьютере. И все-таки я должен финансировать это телевидение, потому что у меня есть адрес. По нашему закону, если у человека есть адрес, он должен финансировать государственное телевидение. По-моему, это просто ущемление прав человека. Очень странно, что наши политики утверждают, что в России нет свободы.

— У нас есть понятие — академические свободы. Есть русские националисты, анархисты, либералы и другие несогласные с властью, в том числе в преподавательской среде. Но они спокойно работают, им оставляют кафедру, потому что университетам нужна свобода высказываний и исследований.

— У нас, к сожалению, другая ситуация. Конечно, мои коллеги отлично понимают: то, что наши СМИ и политики говорят о России — это просто вранье. И еще они понимают, что говорить что-то другое, критиковать власть — опасно. Не обязательно человека сразу лишат работы, но он может не получить гранты, не сможет свободно заниматься своими делами. У меня есть друзья, они все говорят: "Пока ты не получил постоянную работу, лучше ничего не говорить о современной России и Путине, лучше писать что-то о Ленине или другие исторические материалы".

— Норвегия — член НАТО. Вместе с НАТО она непосредственно участвовала в агрессии против Ливии. Ее войска воевали в бывшей Югославии, в Ираке, Афганистане… Генеральный секретарь НАТО, лично ответственный за то непрекращающееся кровопролитие в Ливии, Ираке, Афганистане — бывший норвежский премьер-министр Столтенберг, причем — социал-демократ, из так называемой Норвежской рабочей партии. И при этом в ваши политики говорят, что Россия — агрессивна.

— Да, это лицемерие и обман. Что я могу поделать?… Я написал в этом году и опубликовал работу о Путине. По-моему, это единственная книга в Норвегии, которая утверждает, что Путин — нормальный, хороший политик. Но наши СМИ эту книгу, конечно, совсем игнорировали.

— Знают ли простые жители Норвегии, что НАТО сделало с Ливией? Что норвежские самолеты убивали ливийских детей, обычный норвежец знает?

— Это — сложный вопрос. СМИ что-то сообщали об этом, но не очень подробно. Просто, что НАТО бомбило Ливию для свержения диктатуры. Но сегодня люди стали более критически относиться к официальной пропаганде. Теперь мы принимаем очень много беженцев. По-моему, это большая угроза для норвежского общества. И, конечно, люди понимают, что американцы заварили эту кашу в Сирии, и кризис с беженцами с этим связан. Поэтому я думаю, что постепенно все больше людей начинают думать самостоятельно, более критически. А наши СМИ поддерживают политиков, истеблишмент. Есть только одна единственная маленькая оппозиционная газета.

— Вы себя ощущаете политиком?

— Да, я считаю, что я — диссидент. Так как у меня нет детей. Если бы у меня были дети, я бы, наверное, просто молчал. Тогда было бы слишком опасно потерять работу и т. д. Я считаю, что проводимая властью политика — просто самоубийство для норвежского общества. Мы принимаем так много беженцев, что через 30-40 лет этнические норвежцы станут меньшинством в Норвегии. По-моему, это просто конец Норвегии. А наши глобалисты утверждают, что это хорошо, а если ты против эмиграции, ты — экстремист или еще хуже.

Для них Путин — большая угроза, потому что он — самостоятельный политик. Но он просто не глобалист, он утверждает, что каждая страна имеет право вести свою политику, иметь свои права и так далее. Конечно, для глобалистов это очень большая угроза. Хотя наши политики отлично понимают, что Россия не представляет военной угрозы для Запада.

— Есть мнение, что хозяева жизни сознательно принимают беженцев. Владельцы и управляющие Statoil Norsk Hydro и прочих компаний специально хотят больше беженцев, чтобы понизить уровень зарплат, уничтожить рынок труда и гарантии, за которые сражались профсоюзы, а в конечном счете - и сами профсоюзы. Им важнее прибыль, а не национальные интересы. По-вашему, это так?

— Да, это так, и я считаю, что это ужас. Наши политики — почти оккупанты. Я живу в оккупированной стране. Хотя все СМИ, все политики утверждают, что Норвегия — самая лучшая страна в мире, самая свободная… Я думаю, это примерно как при Брежневе у вас. Тогда коммунисты утверждали, что Советский Союз — это самая лучшая страна. Даже более опасно сейчас критиковать власти в Норвегии, чем критиковать, например, Брежнева в Советском Союзе.

Одна женщина из нашего МИДа сказала, что договор с Евросоюзом противоречит норвежской конституции. Когда это случилось, власти сразу сказали, что она сумасшедшая, и отправили ее в больницу для психически больных. Очень странно, как сумасшедшая работала в МИДе?… Поэтому я стараюсь говорить с русскими журналистами, для меня это — страховка.

— Действительно норвежцы остались теми норвежцами, которых описал Ибсен?

— У Ибсена есть очень хорошая пьеса "Враг народа". Я считаю, что норвежское правящее общество — почти враг народа.


https://youtu.be/_8G80dmCnQ8

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев
Беседовал
Саид Гафуров
********************************************************************************
среда, 10 августа 2016 г.

Мы все плохие для того, чтобы иметь детей


Джорджина Дэвис отправилась в Норвегию, чтобы понять, почему происходит ежегодное увеличение семей, которым запрещено иметь детей, то есть, почему из их семей забирают детей.

Ей как-то не верилось, что это происходит без причины, в то же время, такое количество "освобожденных" от родительских прав.. Что ж за воспитание в Норвегии, которое в дальнейшем приводит к тому, что взрослые не достойны иметь детей?

И что же?..
Шепот в школе, какие-то подозрения, превратились в отчет властям. Что-то сосед услышал, дофантазировал, доложил....Родители, которые стали родителями 2 часа как... но уже обвиненные в отсутствии родительских навыков.... Она спросила Андерсен Хенриксен из Барневерн, что означает "отсутствие родительских навыков". По его словам, это означает очень многое, отсутствие взаимосвязи родителей с ребенком, неспособность обеспечить ребенку ежедневные потребности, отставание в школе, или психическое состояние кого-то из родителей.

Психолог Эйнар Сальвесен, написавший доклад властям об постоянных ошибках в работе барневерн, рассказывает что очень трудно не допустить ошибку, когда за тобой следят каждую секунду, исследуя смотрит ли ребенок родителю в глаза, обнимает ли, нервничает ли или находится в плохом настроении родитель... Он, психолог, говорит, что будет нервничать в такой ситуации. Его творческий 6-летний (ребенок?) когда говорит со мной, она вся в фантазиях, она не смотрит на меня.. Могу я быть обвинен в недостатке родительских навыков из-за того, что у нас нет контакта глазами???

.......Но самое интересное, что поняла, это то, что норвежцы не считают барневерн проблемой. Они привыкли, что государство заботится о них. У них лучшая социальная система обеспечения, а значит всё, что делается государством - правильно.

После съемок в Трондхейме Джорджина остановилась на местном рынке купить салями. Продавцу было приятно, что австралийка покупает его товар и он спросил, что делала она здесь. Когда Джорджина рассказала, норвежец отмахнулся на чистом английском: "Какая ерунда. Нет у нас таких проблем здесь, в Норвегии - наша система - лучшая в мире".

****************************************************************************